artykułów: 62
PHP · 22.05.03 00:00 · 18.01.12 22:22
problem: po uruchomieniu skryptu pojawiają się komunikaty np.

Warning: open(/tmpsess_e629edec22481763d92cfe2700ffb3cd,  [...]
PHP · 31.07.06 14:04 · 18.01.12 22:18
function s2pl($string) { 
   return strtr($string, "xA5x8Cx8FxB9x9Cx9F","xA1xA6xACxB1xB6xBC");
}


przykład:

[code]$ciag  [...]
PHP · 30.01.12 17:18 · 30.01.12 17:18
Aby uniknąć problemów z relatywnymi ścieżkami w przypadku skryptów PHP
uruchamianych przez cron w środowiskach Li~/Unixowych,
np.  [...]