artykułów: 62
« wróć
Linux · 18.01.12 10:41 · 06.11.12 16:57
Debian

Instalacja Debian 6
    Instalacja w wersji NetInst
    Pobrać obraz ISO ostatniejwersji (Instalacja przez sieć) z: www.debian.org/distrib/netinst
    Małe płyty CD > amd64 (wersja 64bit) lub i386 (wersja 32bit)

Instalacja z USB
    W przypadku instalacji z pendrive - jak przygotować: unetbootin.sourceforge.net

W czasie instalacji

  . wybieramy instalację w języku polskim

  . konfiguracja menadżera pakietów
    jeżeli jesteśmy za proxy, wpisujemy dane serwera pośredniczącego:
    http://domena\uzytkownik:haslo@proxy.nazwaserwera.pl:port
    np.: http://dom\janekkos:jawisla@proxy.domek.pl:8080

    uwaga:
      to ustawienie proxy zapisywane jest w pliku: /etc/apt/at.conf
    uwaga:
      jeżeli jesteśmy za proxy, a w następnym kroku instalacji nie pojawi się "wybór oprogramowania"
      oznacza to że zostały podane nieprawidłowe dane dla serwera pośredniczącego (proxy)
      należy wrócić krok wstecz i ponownie wpisać dane dla proxy

  . wybór programowania (bedziemy po zakonczeniu instalacji konfigurowac recznie co chcemy zainstalować):
    odznaczamy "Graphical desktop environment" i pozostawiamy jedynie:
    - SSH server
    - Standard system utilities

Po instalacji (i ponownym uruchomieniu komputera)

  . instalacja edytora "vim" (rozszerzony edytor "vi")
    : apt-get install vim
  . instalacja edytora "joe"
    : apt-get install joe


MySQL

Instalacja

  . komenda
    : aptitude install mysql-server mysql-client

import bazy

  . komenda
    : mysql -u nazwa_uzytkownika -p nazwa_bazy < plik_sql_do_importu


Apache

Instalacja

  . komenda
    : aptitude install apache2

  . po zainstalowaniu Apache,
    
    plik konfiguracyjny:
    /etc/apache2/apache2.conf
    
    plik konfiguracyjny strony domyslnej
    /etc/apache2/sites-available/default

    a w nim root dla stron www to:
    /var/www/
    mozemy zmienic na swoj inny root dla stron www,
    np. /home/sites


PHP5

Instalacja

  . komenda
    : aptitude install php5 libapache2-mod-php5

  . nalezy zrestartowac Apache
    : /etc/init.d/apache2 restart

  . dodanie dla PHP5 - MySQL, PEAR, GD i innych
    : aptitude install php5-mysql php5-curl php5-gd php5-idn php-pear php5-imagick php5-imap php5-mcrypt php5-memcache php5-mhash php5-ming php5-ps php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl php5-json

  . nalezy ponownie zrestartowac Apache
    : /etc/init.d/apache2 restart

  . instalacja PHPMYADMIN (zarzadzanie MySQL)
    : aptitude install phpmyadmin


Apache
Nowe serwisy (vhosty)

Przygotowanie folderu(ow) dla nowego serwisu(ow)
: mkdir /var/www/nowyserwis

Skopiowac domyslny plik konfiguracyjny do pliku o nazwie nowego serwisu
: cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-available/nowyserwis

Nastepnie edytujemy nowy plik "nowyserwis"
zmieniajac ustawienia nowego vhosta

<VirtualHost *:80>
    ServerName nowyserwis.pl
    ServerAlias www.nowyserwis.pl
    ServerAdmin webmaster@nowyserwis
    
    DocumentRoot /var/www/nowyserwis.pl/

    <Directory /var/www/nowyseris.pl/>
    ...
</VirtualHost>

Skopiowanie domyslnego pliku index.html do folderu "root" nowegoserwisu
: cp /var/www/index.html /var/www/nowyserwis.pl

Nastepnie tworzymy "link" w folderze /etc/apache2/sites-enabled (to umozliwia rozpoczecie obslugi przez Apache nowego serwisu)
: ln -s /etc/apache2/sites-available/nowyserwis /etc/apache2/sites-enabled/005-nowyserwis
Po tym przeladowujemy serwer www Apache
: /etc/init.d/apache2 reload