artykułów: 62
« wróć
Linux · 18.01.12 10:56 · 24.01.12 06:41
Listowanie procesow

  : ps -aux
  : ps -aux | grep szukanytekst
  
Przegladanie pliku (automatyczne odświeżanie)

  : tail -f nazwapliku

Wyszukiwanie tekstu w plikach

  : find [gdzie] -type f | xargs grep -l "szukany-tekst"
  przykład: find / -type f | xargs grep -l "szukany tekst"

Wyszukiwanie plikow o nazwie

  : find [gdzie] -name "nazwa"
  przykład: find / -name "nagios*"

Zmiana atrybutow folderow lub plikow
  
  for folder only to be 700 + sub dir
  : find . -type d -exec chmod 0700 {} \\;

  for file only to be 600 + sub dir
  : find . -type f -exec chmod 0600 {} \\;

Użytkownicy i grupy

  dodanie nowego użytkownika
  : useradd nowyuzytkownik

  dodanie nowej grupy
  : groupadd nowagrupa

  dodanie uzytkownika do (istniejcacej) grupy
  : useradd -g grupa uzytkownik

Zmiana nazwy serwera

  . plik /etc/hostname, /etc/hosts, /etc/mailname
    zmienic nazwe w pliku
  . tymczasowa (chyba) zmiana nazwy serwera
    hostname (bez parametrów wyswietla aktualna nazwe)
    hostname -d (wyswietla nazwe domeny dla serwera)
    zmiana: hostname <nowa nazwa>
  
Zmiana nazwy domeny

. plik /etc/hosts
   127.0.0.1 localhost
   127.0.1.1 hostname.domainname.com hostname

Automatyczne uzupelnianie nazw folderow i plikow (np. przy komendzie ls)

  wpisac pierwsze znaki folderu lub pliku i <tabulator> ktory wyszukuje ze struktury katalogow/plikow
  (jezeli wystapi wiecej nazw rozpoczynajacych sie wpisanym tekstem nie wykona sie nic, wiec wpisac nastepny znak itd)

Przyspieszanie startu systemu

  - w pliku /boot/grub/menu.lst mozna zmienic wartosc parametru timeout na mniejsza niz domyslna 5
  np. timeout=0 lub timeout=1

Synchronizacja czasu z serwerem ntp

  : apt-get install ntp ntpdate
  konfiguracja w pliku: /etc/ntp.conf
    poprawić na odpowiednie linie z: server
  zsynchronizować czas: ntpdate ntp.server.bla.bla
  zrestartować ntp: /etc/init.d/ntp restart
  sprawdzenie czy działa: ntpq -p (powinna być gwiazdka * przy serwerze)
  a szczególy:  www.debianadmin.com/ntp-server-and-client-configuration-in-debian.html

Wylaczenie reagowania na Ctrl-Alt-Del (przeładowanie serwera)

  uwaga: nie edytowac pod WinSCP lub Windows poniewaz puste linie wprowadzaja zamieszanie - uzyc vi, nano lub joe itp.)
  . Otwórzplik /etc/inittab, np:
    : vi /etc/inittab
  . Znajdż linię z ponizszym wpisem:
    ca:12345:ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t1 -a -r now
  . I usuń powyższą linię lub zakomentuj wstawiając znak # na początku linii:
    # ca:12345:ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t1 -a -r now
  . Zapisz zaminy w pliku i wyjdź do linii komend.
    Aby zmiany zostały wprowadzone ponownie uruchom system lub wydaj komendę:
    : init q

Pakowanie i rozpakowanie

    Pakowanie do *.tar.gz np. calego katalogu
    : tar -czvf nazwa.tar.gz katalog

    Podgląd co jest w srodku
    : tar -tzvf nazwa.tar.gz

    Rozpakowanie "tar"
    : tar -xzv nazwa.tar

    Rozpakowanie "tar.gz"
    : tar -xzvf nazwa.tar.gz

    Rozpakowanie "tar.bz2"
    : tar -xjvf nazwa.tar.bz2

Instalacja

  ssh
  : apt-get install ssh

  kompilator g++
  przez aptitude zainstalowac:
    g++ (kompilator zostanie pobrany i zainstalowany wraz z wszystkimi zaleznymi pakietami)
    make