artykułów: 62
strona: ‹   1  2  3  4  5  6  7  › 
Windows XP · 05.04.07 22:16 · 21.01.12 09:00
Próba otwarcia "zarządzania komputerem" (prawy klik na Mój komuter > Zarządzaj) kończy się komunikatem:
"Program MMC nie może otworzyć  [...]
Windows · 25.04.07 13:43 · 21.01.12 08:52
[code]@ECHO OFF
FOR /F "TOKENS=1-4 DELIMS=/- " %%a IN ("%date%") DO SET yy=%%a& SET mm=%%b& SET dd=%%c
FOR /F "TOKENS=1-3 DELIMS=:.,"  [...]
Windows XP · 20.05.07 17:30 · 21.01.12 08:58
Objawy:
Nowe okno jest puste, pozbawione ikon, nie można otworzyć linku w nowym oknie, pojawiają się błędy skryptu, nie można zamknąć  [...]
Windows XP · 25.05.07 22:06 · 25.05.07 22:09
Problem:
Zamiast klawiatury polskiej dostępna jest w systemie tylko angielska.
Przy próbie ustawienia (załadowania) polskiej klawiatury  [...]
Windows · 05.12.07 20:30 · 21.01.12 08:53
Dodatki do Firefox ułatwiające życie:

All-in-One Gestures - poruszanie się w przeglądarce wykorzystując ruchy/gesty myszy
Firesizer  [...]
Windows XP · 12.09.08 14:57 · 21.01.12 09:13
Jeżeli zdarza się, że Twoje ikony "zagubiły się" na pulpicie przez zmianę rozdzielczości ekranu itp., poniższe rozwiązanie pomoże zapamiętać  [...]
Windows XP · 15.10.08 09:26 · 21.01.12 09:09
opis:
Na komputerze XXX jest zainstalowany np. serwer www.
Nie można otworzyć strony z tego komputera (http://XXX)
Ping na nazwę XXX  [...]
Windows · 24.10.08 13:33 · 24.10.08 13:38
Po stworzeniu nowej maszyny wirtualnej i zainstalowaniu dystrybucji Linuxa (np. Ubuntu, Fedora) okazuje się, że maksymalna dostępna  [...]
Windows XP · 24.01.09 19:45 · 21.01.12 09:07
Próba instalacji Windowsa XP na notebooku kończy się "niebieskim ekranem" (np. nowy notebook bez systemu operacyjnego lub downgrade  [...]
Javascript · 29.01.09 16:23 · 21.01.12 09:14
1. plik: testhtml.html (otwarty w przeglądarce z serwera www np. z lokalnego)

[code]<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function</html></head></script>  [...]
strona: ‹   1  2  3  4  5  6  7  ›