artykułów: 62
« wróć
Windows XP · 25.02.03 00:00 · 21.01.12 09:02
Opis komendy NET USE w Windows XP (w konsoli cmd po uzyciu "net use /?") nie uzwględnia podania hasła przed nazwą użytkownika.
Pełna składnia NET USE znajduje się w pomocy dla Windows XP (Start > Pomoc i obsługa techniczna)
Poniżej pełna składnia komendy NET USE:

net use [{nazwa_urządzenia | *}]
[\\nazwa_komputera\nazwa_udziału[\wolumin]][{hasło | *}]]
[/user:[nazwa_domeny\]nazwa_użytkownika]
[/user:[nazwa_domeny_z_kropkami\]nazwa_użytkownika]
[/user: [nazwa_użytkownika@nazwa_domeny_z_kropkami]
[/savecred] [/smartcard] [{/delete | /persistent:{yes | no}}]