artykułów: 62
strona: ‹  1  2  › 
Windows · 25.04.07 13:43 · 21.01.12 08:52
[code]@ECHO OFF
FOR /F "TOKENS=1-4 DELIMS=/- " %%a IN ("%date%") DO SET yy=%%a& SET mm=%%b& SET dd=%%c
FOR /F "TOKENS=1-3 DELIMS=:.,"  [...]
Windows · 12.08.03 00:00 · 12.08.03 00:00
przekierowac porty:
dla Buddyphone 2: UDP 700
dla Buddyphone 4: UDP 700, UDP 5060 (700 i 5060 - rozmowa), TCP 700 (przesylanie plikow)
Windows · 05.08.11 11:39 · 05.08.11 11:42
Włączenie/wyłączenie silnej ochrony klucza prywatnego - w rejestrze (regedit):

NIE: HKLM\\Software\\Policies\\Microsoft\\Cryptography  [...]
Windows · 26.08.03 00:00 · 16.01.04 12:07
Musisz zainstalować pakiet (install the package).
W Delphi, wybierz Component Install Packages...
Klik Add i wybierz plik "dclqrt70.bpl"  [...]
Windows · 13.03.07 13:28 · 05.04.07 22:19
Drukarka drukuje poprawnie, ale..
W przypadku zmiany użytkownika, należy w konfiguracji drukarki zmienić kod dla nowego użytkownika  [...]
Windows · 05.12.07 20:30 · 21.01.12 08:53
Dodatki do Firefox ułatwiające życie:

All-in-One Gestures - poruszanie się w przeglądarce wykorzystując ruchy/gesty myszy
Firesizer  [...]
Windows · 15.11.02 00:00 · 21.01.12 08:54
problem:
Nie można uruchomić instalatora Windows, np. przy próbie uruchomienia instalacji Office

rozwiązanie:
Zainstalować  [...]
Windows · 02.09.02 00:00 · 21.01.12 08:55
Getright umożliwia pobieranie plików z internetu (w kilku etapach, nawet po zerwaniu połaczenia). Po zainstalowaniu programu - do pobrania  [...]
Windows · 02.05.11 19:26 · 21.01.12 08:55
Wyłączenie w usługach:
Start > Panel sterowania > Narzędzia administracyjne > Usługi
Zatrzymać ".NET Runtime Optimization Service"  [...]
strona: ‹  1  2  ›