artykułów: 62
« wróć
Windows · 27.10.06 11:17 · 27.10.06 11:24
To zdarza się co 100 uruchomień Outlook Express.

Aby pozbyć się komunikatu na jakiś czas i tym samym nie pozwolić OE na kompaktowanie folderów wiadomości, należy zrobić odpowiednią zmianę w rejestrze:
Start > Uruchom > regedit:
HKEY_CURRENT_USER/Identities/{...}/Software/Microsoft/Outlook Express/5.0
Compact Check Count ustawić na 0

Jeżeli nie chcemy za każdym razem wpadać do rejestru na zmiany, wystarczy z tego miejsca wyeksportować świeży wpis do pliku, następnie w pliku usunąć wszystkie klucze oprócz głównego oraz wszystkie parametry poza "Compact Check Count"=dword:00000001, zrobić skrót na pulpicie i co jakiś czas go uruchomić.

Po zmianach, plik do resetowania licznika OE będzie miał zawartość jak poniżej:
<code>
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USERIdentities{458D30FB-099B-40E5-AAAD-DC2D5E57D8CA}SoftwareMicrosoftOutlook Express5.0]
"Compact Check Count"=dword:00000001
</code>
Należy pamiętać aby zmian w rejestrze NIE robić przy uruchomionym OE.