artykułów: 62
« wróć
Windows · 19.04.12 15:00 · 20.04.12 14:14
Batch isntalacyjny: tightvnc_remote.cmd (zawartość poniżej)
Paramertry wywołania batcha:
tightvnc_remote.cmd domena\nazwa_uzytkownika nazwa_lub_ip_zdalnego_komputera

W trzech zmiennych: pstools_dir, tightvnc_dir oraz ightvnc_reg ustalamy lokalizację plików: folder PSTools, folder TightVNC oraz plik rejestru z ustawieniami dla TightVNC.

Aby utworzyć plik rejestru do wczytania na zdalnym komputerze (hasło, ustawienia itp) należy zainstalować najpierw lokalnie TightVNC, po ustawieniu parametrów - wyeksportować plik rejestru gałęzi TightVNC (pod nazwą np: "HKLM_TightVnc.reg".
Regedit: HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE >TightVNC


@echo off
rem remote %1
rem user %2

set pstools_dir=C:\Install\PSTools
set tightvnc_dir=C:\Install\TightVNC
set tightvnc_reg=C:\Install\TightVNC\regfile

echo --- start
pause

echo .
echo Instalacja TightVNC
%pstools_dir%\psexec.exe \\%1 -u %2 -c -f -s -i 0 %tightvnc_dir%\tightvnc-2.0.4-setup.exe /S

echo .
echo Kopiowanie pliku rejestru
xcopy /Y "%tightvnc_reg%\HKLM_TightVnc.reg" "\\%1\c$\windows\system"

echo .
echo Import pliku rejestru
%pstools_dir%\psexec.exe \\%1 -u %2 -s -i 0 regedit /s "C:\Windows\System\HKLM_TightVnc.reg"

echo .
echo Zatrzymanie uslugu TightVNC Server
%pstools_dir%\psexec.exe \\%1 -u %2 -s -i 0 net stop "TightVnc server"

echo .
echo Uruchomienie uslugu TightVNC Server
%pstools_dir%\psexec.exe \\%1 -u %2 -s -i 0 net start "TightVnc server"

echo .

echo --- koniec
pause